GIỚI THIỆU SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MÁY NIỆM PHẬT TÚ HUYỀN.

https://tuhuyen.com là một sàn thương mại điện tử chuyên cung cấp các máy niệm Phật để hổ trợ các Phật tử tu tập cho Pháp Môn Niệm Phật và các pháp môn học tu tập học Phật khác.

Shop Tú Huyền được biết nhu cầu cung thỉnh tôn tượng Chư Phật và Chư Bồ Tát về thờ cúng, các loại pháp khí, pháp phục, chuỗi vòng trầm hương, máy nghe pháp và máy niệm Phật thúc đẩy ý tưởng thành lập sàn thương mại điện tử đồ dùng phật giáo để Phật tử trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận, đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhiều người Việt.

Được sự bảo trợ truyền thông của Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam, cung cấp tới quý Phật tử trong và ngoài nước về Máy Niệm Phật.

MÁY NIỆM PHẬT BẬT ĐIỆU NGHE LỄ PHẬT 4 CHỮ A DI ĐÀ PHẬT

Ý nghĩa sử dụng máy niệm Phật để nghe điệu lễ Phật A Di Đà vô cùng lợi lạc. Chiếc máy niệm Phật hỗ trợ tu rất hay, đôi khi các đồng tu bận công việc chưa có thời gian niệm Phật, mình có thể bật điệu lễ PHẬT 4 chữ trong máy niệm Phật cũng được. Đôi khi ngày đó mỗi mệt, mình cũng có thể niệm Phật cùng chiếc máy niệm Phật này.

khi sân si, Minh nghe được điệu niệm Phật thì tâm của mình dằn xuống. Bất kỳ phương pháp nào mà mình chân thật áp dụng thì mới có kết quả được.

Đeo chiếc máy niệm Phật bên người mang lại nhiều lợi ích, giúp bạn duyên với Phật A Di Đà. Nó cũng giúp bạn không quên niệm Phật, vì máy có bộ nhớ phi thường. Vì vậy, người tu tập thường luôn có máy niệm Phật bên cạnh.

Nếu bạn không thể niệm Phật bằng miệng mà thay vào đó nói chuyện không tốt , hãy niệm Phật trong tâm. Niệm Phật mang lại lợi ích lớn, trong khi nói chuyện không tốt có thể gây tổn thương cho người khác.

Nhiều Phật Tử ban đầu niệm Phật sẽ không trọn vẹn, dần dần theo thời gian, niệm Phật thường xuyên trở nên chận thật . Niệm Phật tích lũy từng ngày và đến cả đời để niệm A Di Đà Phật để tu tự lực.

Cho dù mình niệm A DI Đà Phật chưa đạt được công phu gì, nhưng mình có tính nguyện niệm Phật là sẽ có tính bổn nguyện tiếp dẫn. Vì vậy chỉ cần chân thật niệm câu A Di Đà Phật để về quốc tựu cực lạc thì chắc chắn được về.

Câu Phật hiệu nhất định tập thành thói quen niệm Phật, một người thường xuyên niệm Phật thì thường sanh Pháp Vị. 1 câu A Di Đà Phật thường giải quyết được nhiều vấn đề: từ bệnh đau, buồn phiền, rắc rối công việc chưa suy nghĩ ra được, hoặc đầu óc năng nề thì câu Phât hiệu này điều giải quyết được hết.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!