Các chính sách bảo mật thông tin của khách hàng

Máy Niệm Phật Tú Huyền cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Bạn vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Tú Huyền Shop, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Máy Niệm Phật Tú Huyền không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo. 

2. Cách thức thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin thông qua trang web của chúng tôi khi bạn đặt hàng để giao hàng đúng địa chỉ cho bạn nhận hàng

3. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cho bạn, cũng như để liên lạc với bạn về các sản phẩm, chương trình khuyến mãi và sự kiện của chúng tôi.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba ngoại trừ những trường hợp sau:

  • Chúng tôi phải chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ cho bạn.
  • Chúng tôi được yêu cầu chia sẻ thông tin của bạn bởi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ.
  • Chúng tôi có sự cho phép của bạn để chia sẻ thông tin.
  • Bảo mật thông tin
  • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

5. Quyền của bạn

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc xoá thông tin của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ thông tin của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu nào về chính sách bảo mật hoặc muốn yêu cầu chỉnh sửa hoặc xoá thông tin của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web hoặc trong ứng dụng di động của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ giải quyết yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất có thể và sẽ thông báo cho bạn về quá trình xử lý yêu cầu của bạn.

Chúng tôi cũng khuyến khích bạn đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, để hiểu rõ hơn về các quy định và cam kết của chúng tôi đối với việc bảo mật thông tin của bạn.

Cảm ơn bạn đã đọc bản “Chính sách bảo mật” của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

Xem thêm các chính sách khác tại Shop Tú Huyền :