THƯ THỈNH CẦU CÁC BAN PHIÊN DỊCH – LỒNG TIẾNG BÀI GIẢNG TỊNH ĐỘ TÔNG XÂY DỰNG MỘT “TRUNG TÂM TRUYỀN THỪA CÔNG TÁC PHIÊN DỊCH – LỒNG TIẾNG TỊNH ĐỘ TÔNG”

Chung tay góp sức

Trích email ngày : 15:14 19 thg 11, 2023, Tú Huyền nhận được 1 bức thư điện tử từ email phubaotranduy@gmail.com gửi đến với nội dung tiêu đề là : Tầm quan trọng và công đức phước lợi của việc thành lập trung tâm truyền thừa phiên dịch-lồng tiếng tịnh độ tông việt nam, nay con xin chia sẻ lại nội dung của email này ạ.

Nam Mô A Mi Đà Phật

Dạ kính thưa các quý cao nhân, các quý bồ tát, các quý đồng tu và quý thầy cô của tất cả các ban phiên dịch của Tịnh Độ Tông Việt Nam, dạ hôm nay con xin được gửi đến cho tất cả mọi người về cái cái file pdf mà con đã tổng hợp lại những điểm chính quan trọng từ buổi trò chuyện trực tiếp rất là thẳng thắn có sao nói vậy giữa Thầy Diệu Âm Diệu Bảo và con để giúp cho mọi người hiểu rõ thêm tầm quan trọng và công đức phước lợi của việc thành lập trung tâm truyền thừa phiên dịch-lồng tiếng tịnh độ tông.ở mức độ cực kỳ chuyên sâu ạ. 

Dạ trong cái file pdf này con cũng có bỏ vào bức tâm thư của Thầy Diệu Âm Diệu Bảo về việc xây dựng và thành lập trung tâm truyền thừa phiên dịch-lồng tiếng tịnh độ tông mà con đã gửi vào nhiều tuần trước rồi ạ. Về nội dung thì đại khái mọi người có thể hiểu đây là buổi trò chuyện nói về những công việc phải làm sau khi thành lập trung tâm, tầm quan trọng của việc thành lập trung tâm là như thế nào trong việc bảo vệ và thủ hộ chánh pháp pháp của phật, và điều quan trọng nhất chính là việc thành lập trung tâm có công đức phước lợi như thế nào đối với các dịch giả phiên dịch kinh điển bài giảng và những vị cao nhân thành lập trung tâm luôn ạ. 

Dạ ở phần đầu file pdf thì con sẽ để bức tâm thư của Thầy Diệu Âm Diệu Bảo, ở phần tiếp theo thì con sẽ để buổi trò chuyện giữa Thầy Diệu Âm Diệu Bảo và con về việc thành lập trung tâm truyền thừa phiên dịch-lồng tiếng tịnh độ tông việt nam ạ.

Dạ sau khi mọi người đọc xong, thì con tin rằng với trí tuệ sâu không lường được của mọi người, tất cả mọi người đều sẽ hiểu hết toàn bộ về những việc phải làm sau khi thành lập trung tâm, tầm quan trọng của việc thành lập trung tâm và công đức phước lợi của việc thành lập trung tâm đó ạ. 

Cuối cùng, dạ nếu nói về công đức phước lợi của việc thành lập trung tâm truyền thừa phiên dịch-lồng tiếng tịnh độ tông đối với các dịch giả phiên dịch kinh điển bài giảng và những vị cao nhân thành lập trung tâm thì con xin được tóm gọn lại như sau: “công đức vô lượng vô biên hằng hà sa trong ngàn vạn năm thời đại Mạt pháp”.

Nam Mô A Mi Đà Phật

Kính bút

Thường Tàm, đệ tử khờ khạo ngốc nghếch đời đời kiếp kiếp của Đức Từ Phụ Mi Đà

Giải thích thêm:

Dạ nếu bất kỳ những vị cao nhân nào trong tất cả ban phiên dịch tịnh độ tông có câu hỏi thắc mắc về việc thành lập và mô hình xây dựng trung tâm truyền thừa phiên dịch-tịnh độ tông việt nam thì mọi người có thể tổng hợp lại những câu hỏi thắc mắc của mọi người rồigửi qua địa chỉ email của con, rồi sau đó con sẽ gửi những câu hỏi thắc mắc của tất cảmọi người đến cho Thầy Diệu Âm Diệu Bảo ạ. 

Dạ bởi vì Thầy Diệu Âm Diệu Bảo trước khi đi ẩn tu đã giao phó cho con nhiệm vụ là nhận giùm cho thầy những câu hỏi thắc mắc và những lời góp ý chân thành của tất cả các quý đồng tu tịnh độ việt namtrên toàn thế giới về việc xây dựng và thành lập trung tâm truyền thừa phiên dịch-lồng tiếng tịnh độ tông việt nam ạ.

Nam Mô A Mi Đà Phật

Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả 

Đệ tử và chúng sanh Đồng sanh nước Cực Lạc

File đính kèm trong email có nội dung như sau :

trung-tam-truyen-thua-phien-dich-long-tieng-va-luu-tru-du-lieu

0/5 (0 Reviews)